06 Cấp Nhận Thức Của Con Người

Hôm nay, tôi xin chia sẽ 06 cấp độ từ nhận thức cho đến hành động. Đây là 06 bước cực kỳ quang trọng, để bạn đạt một mục tiêu nào đó.

Cấp thứ 01: Biết

Biết nhiều hay biết ít. Biết một phần, hay biết toàn phần. Nên khi bạn tìm hiểu một vấn đề nào đó, nên xác định được mức độ mà mình biết là ở mức nào. Để thiết lập mục tiêu phù hợp cho bản thân mình.

Cấp thứ 02 : Hiểu “hiểu sâu hay hiểu nông. Hiểu hẹp hay hiểu rộng”

Mình sẽ hiểu đến đâu, hiểu đến mức độ nào. Khi ta tim hiểu một vấn đề nào đó, ta cũng phải xác định được mức độ hiểu biết đến đâu. Đây là bước khá quan trọng, để mình đi các bước tiếp theo

Cấp thứ 03: Làm – Chìa khóa khởi đầu cho mọi thứ

Hiện tại có 02 phương thức tiếp cận ngược chiều, tiếp cận thuận chiều. Thuận chiều là bạn đi từ lý luận ra thực tế, ngược chiều là đi từ thực tế để xây dựng lên cơ sở lý luận. Chỉ việc duy nhất hành động thì bạn sẽ ra kết quả, còn kết quả ở mức nào, độ nào. Kết quả cao hay thấp nó phụ thuộc vào 05 yếu tố: Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, nguồn lực

Cấp thứ 04: Nhuyễn – Đây là mức bạn không cần phải động não hay suy nghĩ cho vấn đề bạn gặp phải.( Phải là vấn đề quen thuộc)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *