Tag Archives: target Facebook Ads

Có thể Target Facebook Ads Theo Những Đặc Điểm Nào?

  Nếu như bạn đang chạy quảng cáo Facebook thì target (nhắm mục tiêu) đúng khách hàng thì bạn mới có thể bán sản phẩm. Bài viết sau sẽ cho bạn biết có thể Target Facebook Ads theo những đặc điểm nào?   Quảng cáo Facebook của bạn có hiệu quả hay không sẽ phụ […]