Tag Archives: tối ưu hóa email marketting

Tối Ưu Hóa Email Marketing Hiệu Quả Với Những Nguyên Tắc “BẤT DI BẤT DỊCH”

  Khi nói đến Tối Ưu Hóa Email Marketing, câu hỏi đầu tiên thường được đặt ra là: “Làm cách nào để tối ưu hóa chiến dịch hoặc chương trình email kém hiệu quả?” Ngay cả khi chiến dịch email marketing đang tốt, rất có thể đôi chỗ vẫn có thể được cải thiện thêm. […]