Category Archives: Tư Vấn

“Trăm hay không bằng một thấy” dưới đây là, một số dự án thực tế bản thân tôi đã trãi qua. Xin phép được lấy ra, làm một số ví dụ mẫu, để Quý Bạn đọc có góc nhìn thực tế hơn. 

Bảng Phân Tích Thị Trường Nước Cốt Chanh Toàn Thế Giới Và Tại Việt Nam

Nước Cốt Chanh

Trong thời gian qua, tôi có có dịp làm việc một số đối tác liên quan đến thị trường nước cốt chanh. Sau đây một số thông tin nghiên cứu thị trường các nhà cung cấp trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, xin chia sẻ cho những ai quan tâm. Bằng cách […]

Tìm Kiếm Khách Hàng Cho Lĩnh Vực Đào Tạo

Tìm kiếm khách hàng cho ngành đào tạo Ô Tô – Một Thời Hốt Bạc   Đây là dự án dễ dàng nhất, trong việc kiếm tiền của tôi từ trước đến nay. Đã giúp đỡ tôi trong việc tích lũy kinh nghiệm thực chiến cũng như yếu tố tài chính.  Tôi xin phép được […]

Mô Hình Khám Bệnh Trực Tuyệt Từ Mỹ Về Việt Nam

Hôm nay, Tôi xin phép được trình bày một dự án liên quan đến MÔ HÌNH KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN TỪ HOA KỲ VỀ VIỆT NAM . Được thực hiện từ khâu lên kế hoạch, cho đến việc ra kết quả. Sơ lược về dự án Dự án cần tìm kiếm bệnh nhân, liên quan […]

Dự Án Phòng Khám Bonnela Về Dây Chằng Chéo

Chiến Lược Marketing Cho Phòng Khám – Kết quả của một hành trình Hôm nay Tôi xin phép được trình bày một dự án liên quan đến một phòng khám. Được thực hiện từ khâu lên kế hoạch, cho đến khi ra kết quả. Sơ lược về dự án Dự án cần tìm kiếm bệnh […]